تصمیم گیری در خصوص ابطال گواهینامه شماره ۹۶۰۹۲۷ شرکت خرد صنعت اروند

به استحضار می رساند با استناد به اینکه گواهینامه کیفیت محصول شماره ۹۶۰۹۲۷ شرکت خرد صنعت اروند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به حالت تعلیق درآمده بود و متاسفانه در مهلت تعیین شده برای رفع تعلیق اقدامی از جانب آن شرکت محترم صورت نپذیرفت لذا پس از تصمیم گیری بر اساس شواهد موجود، گواهینامه شماره ۹۶۰۹۲۷ شرکت خرد صنعت اروند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ابطال گردید و فاقد اعتبار است.


برای اطلاعات بیشتر از دامنه گواهینامه ابطال شده به بخش اعتبارسنجی گواهینامه ها مراجعه نمایید.

۱۴۰۱/۳/۴ ۶:۰۱:۴۴خرداد ۴ام, ۱۴۰۱|رویدادها|0 Comments