جزئیات گواهینامه شرکت بهسازان جنوب

 محصولاتمشخصاتشماره گواهینامهتاریخ صدور اولیهتاریخ مراقبتی اولتاریخ مراقبتی دومتاریخ اعتبار
طراحی، تولید، خدمات پس از فروشWellhead
("Up to 13 5/8" * 11)
W/P:5000 psi, M/C: AA-EE
PSL:2 , T/R: U
PR2
۹۶۰۹۲۳۹۹/۰۵/۱۱--۱۴۰۲/۰۵/۱۱
X-mas Tree
("Up to 7 1/16)
W/P:5000 psi, M/C: AA-EE
PSL:2 , T/R: U
PR2
Gate Valve
("Up to 7 1/16)
W/P:5000 psi, M/C: AA-EE
PSL:2 , T/R: U
PR2
Check Valve
"۱/۱۶ ۷
W/P:5000 psi, M/C:DD
PR2 ,T/R: U
Type: hydraulic, Non wire-cut
۱۳۹۹/۵/۱۳ ۴:۴۰:۱۸مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۹|اطلاعات گواهینامه|0 Comments