جزئیات گواهینامه صنایع پمپیران

 محصولاتمشخصات فنیشماره گواهینامهتاریخ صدور اولیهتاریخ مراقبتی اولتاریخ مراقبتی دومتاریخ اعتبار
طراحی، تولید، خدمات پس از فروشCentrifugal Pump* Type OH1۹۶۰۹۰۳۹۷/۰۱/۲۸۹۷/۱۲/۱۵-۱۴۰۰/۰۱/۲۷
Centrifugal Pump* Type OH2
Centrifugal Pump* Type BB1
Centrifugal Pump* Type BB3
Centrifugal Pump* Type BB4
Centrifugal Pump* Type VS4
*Double Suction Pump
(up to size 500-1015)
*End Suction Pump
(۱۰۰-۲۵۰, rpm 2900 and 150-400, rpm 1500)
*Submersible Pump
(up to size 486-5)
*Testing capability is up to flowrate 8000 m3/h, head 160 bar & power 4 MW
۱۳۹۹/۵/۱ ۱۰:۵۹:۰۴مرداد ۱ام, ۱۳۹۹|اطلاعات گواهینامه|0 Comments