جزئیات گواهینامه شرکت ماشین سازی اراک

 محصولاتمشخصاتشماره گواهینامهتاریخ صدور اولیهتاریخ مراقبتی اولتاریخ مراقبتی دومتاریخ اعتبار
طراحی، تولید، خدمات پس از فروشWellhead
(Up to 21 1/4")
P/C:(2000-10000) psi, M/C: AA-HH
PSL: 1-3G, T/C: K-V
۹۶۰۹۰۸۹۷/۱۰/۲۹--۱۴۰۰/۱۰/۲۸
X-mas Tree
(Up to 7 1/16")
P/C:(2000-10000) psi, M/C: AA-HH
PSL: 1-3G, T/C: K-V
Gate Valve
(۲ ۱/۱۶'' - ۷ ۱/۱۶")
P/C:(2000-10000) psi, M/C: AA-HH
PSL: 1-3G, T/C: K-V
Gate Valve
(۹")
P/C: 3000 psi, M/C: AA-HH
PSL: 1-3G, T/C: K-V
Choke Valve
(۲ ۱/۱۶"- ۹")
P/C:(2000-10000) psi, M/C: AA-FF
PSL: 1-3G, T/C: K-U
Check Valve
(۲ ۱/۱۶"- ۴ ۱/۱۶")
P/C:(2000-5000) psi, M/C: AA-EE
PSL: 1-2, T/C: K-U
۱۳۹۹/۵/۱ ۹:۵۸:۲۷مرداد ۱ام, ۱۳۹۹|اطلاعات گواهینامه|0 Comments