نشست با پیمانکاران نهاد در راستای یکپارچه سازی روند ارزیابی

نشست نهاد صدور گواهینامه کیفیت در راستای یکپارچه سازی روند ارزیابی در روز یکشنبه ۲۷ مرداد با حضور جمعی از پیمانکاران خود از ساعت ۹ صبح إلی ۱۶ برگزار گردید. در این نشست در جهت تسهیل فرایندهای ارزیابی و یکپارچه سازی پیمانکاران در راستای نیل به اهداف نهاد پیشنهاداتی از جانب پیمانکاران دریافت و تصمیماتی از جمله تدوین راهنماهایی برای بیان سیاست های نهاد، ترسیم فلوچارت نهاد در خصوص نحوه بررسی دامنه شمول درخواستی مشتری، تدوین چک لیستهای بازرسی و آزمون و موارد بسیار دیگری مطرح و به بحث و گفت و گو گذارده شد.

۱۳۹۸/۵/۲۸ ۹:۳۰:۱۵مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۸|اخبار|0 Comments