جزئیات گواهینامه توگا

 محصولاتشماره گواهینامهتاریخ صدور اولیهتاریخ مراقبتی اولتاریخ مراقبتی دومتاریخ اعتبار
طراحی، تولید، خدمات پس از فروشGas Turbine MGT-30 (DU80)
توربین گازی MGT-30 (DU80)
۹۶۰۹۰۱۹۶/۱۰/۰۲۹۸/۰۲/۲۴ إلی ۹۸/۰۲/۲۵-۹۹/۱۰/۰۱
Gas Turbine MGT-70 (SGT5-2000E)
توربین گازی MGT-70 (SGT5-2000E)
Steam Turbine MST-50C (E-type)
توربین بخار MST-50C (E-type)
Centrifugal Compressors
کمپرسورهای سانتریفیوژ
تعمیرات اساسی و ساخت قطعاتCore Engine of Gas Turbine Rolls Royce
Type AVON
۹۶۰۹۰۵۹۷/۰۷/۱۵۹۸/۰۲/۲۴ إلی ۹۸/۰۲/۲۵-۹۹/۱۰/۰۱
۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۰:۲۷:۲۲تیر ۳۱ام, ۱۳۹۸|اطلاعات گواهینامه|0 Comments