تعلیق گواهینامه شركت فناوري تجهيزات سرچاهي (وتکو)

به استحضار می رساند گواهینامه شرکت وتکو به شماره ۹۶۰۹۰۲ دردامنه کاربرد Gate Valve ،Well Head ،X-Mass Tree بدلیل عدم همکاری شرکت مذکور در انجام ارزیابی مراقبتی از تاریخ ۹۸/۰۳/۰۷ به حالت تعلیق درآمده است.
چنانچه حداکثر ظرف شش ماه آینده، ارزیابی مراقبتی برای حصول اطمینان از تداوم انطباق محصولات با استانداردهای مرجع صدور گواهینامه کیفیت، انجام نشود، گواهینامه فوق الذکر ابطال خواهد شد.
لازم به ذکر است شرکت وتکو از تاریخ ۹۸/۰۳/۰۷ مجاز به استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت و لوگوی گواهی محصول صادر شده توسط نهاد نمی باشد.

۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۰:۲۴:۰۷خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۸|اخبار|0 Comments