سمینارهای آموزشی سال ۱۳۹۸

  • آشنایی با الزامات استاندارد ایران- ایزو-آی ای سی ۱۷۰۶۵

  • آشنایی با فرایند ارزیابی صدور گواهی کیفیت محصول/ خدمات

  • زمان: خردادماه و آذرماه ۱۳۹۸

    ۲۷ خردادماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۳/۲۷ ۴:۱۵:۱۶اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۸|اخبار|0 Comments