برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری از دوره های آموزشی با کد تخصصی وزارت محترم نفت

با توجه به این که دوره های  آموزشی عمومی نهاد صدور گواهینامه دارای کد تخصصی وزارت نفت بوده و از طرف آن وزارت محترم دارای تاییدیه می باشد، نهاد اقدام به برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری  نموده است این دوره با تخفیف ویژه برای ۵ نفر اول ثبت نام کنندگان میباشد. از مزایای شرکت در این دوره ها، امکان صدور گواهینامه بین المللی می باشد.

۱۳۹۷/۴/۶ ۱۹:۰۱:۲۵تیر ۶ام, ۱۳۹۷|اخبار|0 Comments