دوره های آموزشی نهاد صدور گواهینامه کیفیت مورد تایید آموزش ستاد وزارت نفت قرار گرفت.

«موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد».

دوره های آموزشی نهاد صدور گواهینامه کیفیت مورد تایید آموزش ستاد وزارت نفت قرار گرفت و ضمن گرفتن کد تخصصی (مربوط به آن وزارت محترم) به عنوان پیمانکار فرعی در امر آموزش به متخصصان این حوزه خدمت رسانی خواهد کرد.

نهاد صدور گواهینامه کیفیت صنعت نفت ایران ضمن تبریک این مهم، امید آن دارد که در جهت پیشبرد اهداف این صنعت از توفیق خدمت رسانی بهره مند گردد.

۱۳۹۶/۹/۱۵ ۱۵:۱۴:۱۴آذر ۱۵ام, ۱۳۹۶|اخبار|0 Comments