ارسال درخواست۱۳۹۹/۶/۱۰ ۶:۳۶:۳۱

لطفاً در صورت تمایل نامه درخواست خود را ارسال نمایید.

نامه درخواست بایستی حاوی مطالبی از جمله محصول درخواستی، اشاره به استاندارد به صورت کلی، معرفی فرد رابط به همراه ایمیل و شماره تماس باشد. پس از دریافت نامه درخواست،ایمیلی از طرف نهاد حاوی لینک ثبت نام در سامانه نهاد به ایمیل معرفی شده ارسال خواهد شد.