تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir

downhole سازان در صدر ارزیابی ها

با افزایش درخواست شرکت های سازنده تجهیزات رشته تکمیلی ، سازندگان این قلم در صدر ارزیابی های نهاد صدور گواهینامه قرار گرفتند.

۱۳۹۷/۵/۴ ۷:۱۶:۱۸مرداد ۴ام, ۱۳۹۷|اخبار|0 Comments