ابطال گواهینامه شماره 960907 شرکت تولیدی اطمینان بخش

به استحضار می رساند با استناد به اینکه گواهینامه کیفیت شماره 960907 شرکت تولیدی اطمینان بخش از تاریخ 98/09/13 به حالت تعلیق درآمده بود و  نهاد پس از دریافت نامه در تاریخ 99/02/07 صادره از سوی آن شرکت مبنی بر آمادگی جهت ارزیابی، اقدام به برنامه ریزی برای انجام ارزیابی در تاریخ های 99/03/10 و 99/03/11 نمود که متاسفانه (علیرغم پی گیری های متعدد نهاد)، مجدداً با عدم همکاری آن شرکت برای انجام ارزیابی مواجه شد.

لذا بدینوسیله اعلام می دارد گواهینامه شماره 960907 شرکت اطمینان بخش از تاریخ 99/03/13 باطل و فاقد اعتبار است.

2020-06-06T09:14:01+03:30ژوئن 6th, 2020|رویدادها|0 Comments