تعلیق گواهینامه شرکت خرد صنعت اروند

به استحضار می رساند گواهینامه شرکت خرد صنعت اروند به شماره ۹۶۰۹۲۷ در دامنه کاربرد تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی بدلیل عدم همکاری شرکت مذکور در انجام ارزیابی مراقبتی دوم از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به حالت تعلیق درآمده است.

لازم به ذکر است شرکت خرد صنعت اروند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ مجاز به استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت محصول صادر شده توسط نهاد نمی باشد.


برای اطلاعات بیشتر از دامنه گواهینامه به بخش اعتبارسنجی گواهینامه ها مراجعه نمایید.

۱۴۰۱/۲/۶ ۱۰:۴۵:۳۰اردیبهشت ۶ام, ۱۴۰۱|رویدادها|0 Comments