تعلیق و ابطال گواهینامه شرکت بهسازان جنوب

 به استحضار می رساند گواهینامه شرکت بهسازان جنوب به شماره ۹۶۰۹۲۳ در دامنه کاربرد تجهیزات سرچاهی بدلیل عدم همکاری شرکت مذکور در انجام ارزیابی مراقبتی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به حالت تعلیق درآمده است.

همچنین این شرکت اقدامی جهت رفع تعلیق در مهلت مقرر انجام نداده است، لذا گواهینامه این شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ابطال گردید.

برای اطلاعات بیشتر از دامنه گواهینامه به بخش اعتبارسنجی گواهینامه ها مراجعه نمایید.

۱۴۰۱/۲/۱۷ ۸:۱۸:۰۲شهریور ۷ام, ۱۴۰۰|رویدادها|0 Comments