ابطال گواهینامه شماره ۹۶۰۹۰۷ شرکت تولیدی اطمینان بخش

به استحضار می رساند با استناد به اینکه گواهینامه کیفیت شماره ۹۶۰۹۰۷ شرکت تولیدی اطمینان بخش از تاریخ ۹۸/۰۹/۱۳ به حالت تعلیق درآمده بود و  نهاد پس از دریافت نامه در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۷ صادره از سوی آن شرکت مبنی بر آمادگی جهت ارزیابی، اقدام به برنامه ریزی برای انجام ارزیابی در تاریخ های ۹۹/۰۳/۱۰ و ۹۹/۰۳/۱۱ نمود که متاسفانه (علیرغم پی گیری های متعدد نهاد)، مجدداً با عدم همکاری آن شرکت برای انجام ارزیابی مواجه شد.

لذا بدینوسیله اعلام می دارد گواهینامه شماره ۹۶۰۹۰۷ شرکت اطمینان بخش از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۳ باطل و فاقد اعتبار است.

۱۳۹۹/۳/۱۷ ۵:۴۴:۰۱خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۹|رویدادها|0 Comments