فایل و سایت های اطلاعاتی جهت برخورد با کرونا

بسیج ملی مبارزه با کرونا

سامانه غربالگری

دستورالعمل ها و راهنماها در کنترل و مقابله با همه گیری ویروس کرونا

راهنما و دستورالعمل مرتبط با مشاغل مختلف

۱۳۹۹/۱/۱۸ ۴:۴۵:۰۱فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۹|اخبار|0 Comments