تعلیق گواهینامه شركت تولیدی اطمینان بخش

به استحضار می رساند گواهینامه شرکت تولیدی اطمینان بخش به شماره ۹۶۰۹۰۷ در دامنه کاربرد محصولات درایو فرکانس متغیر (ولتاژ پایین) (طرح خط تولید) و بدلیل عدم همکاری شرکت مذکور در انجام ارزیابی مراقبتی از تاریخ ۹۸/۰۹/۱۳ به حالت تعلیق درآمده است.

چنانچه حداکثر ظرف شش ماه آینده، ارزیابی مراقبتی برای حصول اطمینان از تداوم انطباق محصولات با استانداردهای مرجع صدور گواهینامه کیفیت، انجام نشود، گواهینامه فوق الذکر ابطال خواهد شد.
لازم به ذکر است شرکت تولیدی اطمینان بخش از تاریخ ۹۸/۰۹/۱۳ مجاز به استفاده از گواهینامه و نشان کیفیت و لوگوی گواهی محصول صادر شده توسط نهاد نمی باشد.

برای اطلاعات بیشتر از دامنه گواهینامه به بخش مشتریان- دارندگان گواهی کیفیت مراجعه نمایید.

۱۳۹۸/۹/۲۰ ۱۰:۵۴:۴۳آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸|رویدادها|0 Comments