جزئیات گواهینامه شرکت صنایع پمپ سازی نوید سهند

 محصولاتمشخصات فنیشماره گواهینامهتاریخ صدور اولیهتاریخ مراقبتی اولتاریخ مراقبتی دومتاریخ اعتبار
طراحی، تولید، خدمات پس از فروش Centrifugal Pump Type OH1(H: 250 (m
(Q: 2000 (m3⁄h
(P: 600 (kW
۹۶۰۹۱۶۹۸/۰۷/۰۷--۱۴۰۰/۰۷/۰۷
Centrifugal Pump Type OH2(H: 250 (m
(Q: 2000 (m3⁄h
(P: 600 (kW
Centrifugal Pump Type BB2(H: 230 (m
(Q: 430 (m3⁄h
(P: 500 (kW
Centrifugal Pump Type VS1(H: 470 (m
(Q: 1350 (m3⁄h
(P: 2300 (kW
Centrifugal Pump Type VS4(H: 250 (m
(Q: 2000 (m3⁄h
(P: 600 (kW
۱۳۹۸/۷/۱۳ ۸:۱۴:۳۳مهر ۱۳ام, ۱۳۹۸|اطلاعات گواهینامه|0 Comments