نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه گاز تهران

در حاشیه برگزاری نمایشگاه گاز تهران در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در روز سوم نمایشگاه در تاریخ ۹۸/۰۶/۰۷ نشست تخصصی آشنایی با الزامات و ضرورت دریافت گواهینامه از نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت (IPICB) به عنوان تنها مرجع مورد تائید وزارت نفت در این حوزه، با حضور اعضای هئیت مدیره انجمن سازندگان، تعدادی از سازندگان، ونمایندگان وزارت نفت کشور عراق و کشور مالی برگزار شد. در این نشست نمایندگان نهاد به ارائه و تشریح الزامات و نیز پرسش به سوالات سازندگان در این خصوص پرداختند.

۱۳۹۸/۶/۹ ۵:۰۴:۵۲شهریور ۷ام, ۱۳۹۸|اخبار|0 Comments