روز پایانی دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 9001

دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 9001 که از تاریخ ۹۸.۰۴.۰۲ به همت نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت و مدیریت کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری وزارت نفت با شرکت متخصصین حوزه نفت و نمایندگان انجمن سازندگان صنعت نفت ایران تشکیل شده بود روز یکشنبه ۹۸.۰۵.۰۶ با حضور جناب آقای دکتر امیر جهانبانی  با تشریح کامل روند فعالیت نهاد صدور گواهینامه کیفیت و پاسخگویی به سوالات، به پایان خواهد رسید. این اولین قدم از حصول به یکی از اهداف نهاد، که همانا ترویج استاندارد و نگرش صحیح به روند صحیح صدور گواهینامه کیفیت محصول است، می باشد. بدیهی است این دوره ها به یاری خداوند استمرار خواهند داشت.

۱۳۹۸/۵/۵ ۵:۲۳:۵۳مرداد ۵ام, ۱۳۹۸|رویدادها|0 Comments