جزئیات گواهینامه شرکت مهندسی موادکاران جاهد نوآور

 محصولاتمشخصاتReference Standard
(Manufacturer Specification)
شماره گواهینامهتاریخ صدور اولیهتاریخ مراقبتی اولتاریخ مراقبتی دومتاریخ اعتبار
تولید، خدمات پس از فروش(First stage blade of Gas Turbine (HPT
model no.: SGT-600
MESC No.: 20.67.34.107.3
material: IN792, hot gas path coating: MCrAlY
Tip seal coating: abradable
Doc. Code: S1AB1A01P01
Rev.: 03
Rev. Date: 96.10.11
۹۶۰۹۱۵۹۸/۰۴/۱۵--۱۴۰۱/۰۴/۱۵
(Third stage blade of Gas Turbine (LPT
model no.: SGT-600
MESC No.: 20.67.34.106.3
material: IN792, Tip seal coating: abradable
Doc. Code: S1AB3A01P01
Rev.: 02
Rev. Date: 94.11.07
(Second stage vane of Gas Turbine (HPT
model no.: SGT-600
MESC No.: 10.67.35 .131.3
material: IN939, hot gas path coating: MCrALY
Doc. Code: S1AV2A01P01
Rev.: 04
Rev. Date: 97.07.14
(First stage blade of Gas Turbine (HPT
model no.: Rolls Royce 1534
MESC No.: 20.60.17.860.4
material: IN738LC, hot gas path coating: Sermaloy J
Doc. Code: R1BB1A01P01
Rev.: 06
Rev. Date: 96.12.27
۱۳۹۸/۵/۱ ۷:۵۸:۰۸مرداد ۱ام, ۱۳۹۸|اطلاعات گواهینامه|0 Comments