جزئیات گواهینامه شرکت مهندسی حفارچاه جنوب

 محصولاتمشخصاتشماره گواهینامهتاریخ صدور اولیهتاریخ مراقبتی اولتاریخ مراقبتی دومتاریخ اعتبار
تولید و خدمات پس از فروشY-Block -X-mass Tree"Size:7 1/16
W/P: 5000 psi
M/C: DD - 0.5
T/C: U
PSL: 3G
________________________________________
"Size: 3 1/8
W/P: 3000 psi
M/C: AA
T/C: U
PSL: 2
۹۶۰۹۱۲۹۸/۰۲/۱۰--۱۴۰۱/۰۲/۱۰
I-Block & X-mass cap
Actuator
"Size:5 1/8
W/P: 10000 psi
M/C: DD
T/C: U
PSL: 3
Swept Bend
X-mass cap
Actuator valve
"Size:7 1/16
W/P: 5000 psi
M/C: DD - 0.5
T/C: U
PSL: 2
Casing Head Housing"Size:20 3/4
W/P: 3000 psi
M/C: AA
T/C: U
PSL: 2
Tubing Head spool"Size:11
W/P: 10000 psi
M/C: DD
T/C: U
PSL: 2
(Double Studded Adaptor (DSA"Size:11" * 11
W/P:(10000*15000) psi
M/C: DD
T/C: U
PSL: 3G
________________________________
"Size: 13" * 11
W/P:(5000*10000) psi
M/C: DD
T/C: U
PSL: 2
Gate Valve"Size:2 1/16
W/P: 10000 psi
M/C: DD
T/C: U
PSL: 2
_________________________
"Size:4 1/16
W/P: 15000 psi
M/C: DD
T/C: P+U
PSL: 2
__________________________
"Size:4 1/16
W/P: 10000 psi
M/C: EE
T/C: P+U
PSL: 2
_________________________
"Size:3 1/16
W/P: 10000 psi
M/C: DD-NL
T/C: P+U
PSL: 2
_________________________
"Size:7 1/16
W/P: 10000 psi
M/C: EE-1.5
T/C: U
PSL: 2
_________________________
"Size:5 1/8
W/P: 10000 psi
M/C: DD
T/C: U
PSL: 3G
Choke valve"Size:3
W/P: 10000 psi
M/C: low alloy forged 75K
T/C: P+U
۱۳۹۸/۵/۱ ۷:۱۴:۱۴مرداد ۱ام, ۱۳۹۸|اطلاعات گواهینامه|0 Comments