نهاد صدور گواهینامه کیفیت صنعت نفت ایران، اقدام به برگزاری دوره آموزشی با کد تخصصی وزارت محترم نفت نموده است.

با توجه به این که دوره های  آموزشی عمومی نهاد صدور گواهینامه دارای کد تخصصی وزارت نفت بوده و از طرف آن وزارت محترم دارای تاییدیه می باشد، نهاد اقدام به برگزاری دوره آموزشی ISO 9001:2015  نموده است این دوره با تخفیف ویژه برای ۵ نفر اول ثبت نام کنندگان میباشد. از مزایای شرکت در این دوره ها، امکان صدور گواهینامه بین المللی می باشد.

۱۳۹۷/۴/۶ ۱۸:۵۵:۳۷تیر ۶ام, ۱۳۹۷|اخبار|0 Comments