برگزاری دومین نشست تخصصی صدور گواهینامه کیفیت ده قلم گروه کالایی در محل شرکت ملی نفت ایران

پس از برگزاری همایش سازندگان در محل دفتر نهاد صدور گواهینامه ،دومین نشت تخصصی صدور گواهینامه کیفیت ده قلم گروه کالایی مورخ ۹۶/۰۹/۰۴این بار در محل شرکت ملی نفت ایران برگزار گردید. این جلسه با سخنرانی نمایندگان معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، شروع و با شرح تفصیلی فرآیندهای نهاد صدور گواهینامه توسط سرپرست محترم نهاد جناب آقای دکتر سلیمانی ادامه پیدا کرد و در نهایت با پرسش و پاسخ سازندگان به کار خود پایان داد.

۱۳۹۶/۹/۱۵ ۱۴:۳۵:۲۰آذر ۱۵ام, ۱۳۹۶|اخبار|0 Comments