تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir

فایل و سایت های اطلاعاتی جهت برخورد با کرونا

بسیج ملی مبارزه با کرونا

سامانه غربالگری

دستورالعمل ها و راهنماها در کنترل و مقابله با همه گیری ویروس کرونا

راهنما و دستورالعمل مرتبط با مشاغل مختلف

۱۳۹۹/۱/۱۸ ۸:۰۱:۴۶فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۹|اخبار|0 Comments