تمدید گواهینامه شرکت صنایع پمپیران

پیرو ارزیابی موفقیت آمیز (مراقبتی اول) شرکت صنایع پمپیران در تاریخ ۹۷.۱۲.۱۵، اعتبار گواهینامه به شماره ۹۶۰۹۰۳ تمدید گردیده است.

۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۲:۴۰:۰۹تیر ۲۶ام, ۱۳۹۸|رویدادها|0 Comments