تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir

تمدید گواهینامه شرکت خرد صنعت

پیرو ارزیابی موفقیت آمیز (مراقبتی اول) شرکت خرد صنعت اروند در تاریخ ۹۷.۱۲.۲۰ إلی ۹۷.۱۲.۲۲، اعتبار گواهینامه به شماره ۹۶۰۹۰۴ تمدید گردیده است.

۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۲:۳۲:۴۱تیر ۲۶ام, ۱۳۹۸|رویدادها|0 Comments