تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir

برگزاری جلسه کمیته تصمیم گیری شرکت خرد صنعت اروند

گامی به جلو

جلسه کمیته تصمیم گیری شرکت خرد صنعت اروند برگزار شد….

۱۳۹۷/۴/۶ ۲۲:۴۱:۱۱تیر ۶ام, ۱۳۹۷|اخبار|0 Comments