تلفن :‌ ۴۴۷۳۹۶۵۵ | فکس :‌۴۴۷۳۹۶۵۴|info@ipicb.ir

منابع علمی

منابع علمی۱۳۹۶/۶/۱۰ ۸:۴۹:۳۸
ردیف عنوان منبع لینک دانلود
۱ ریز اقلام مربوط به ماشین های دوار دانلود
۲ ریز اقلام مربوط به لوله های جداری و مغزی دانلود
۳ ریز اقلام مربوط به لوله های انتقال و لوله کشی دانلود
۴ ریز اقلام مربوط به فولادی های آلیاژی دانلود
۵ ریز اقلام مربوط به تجهیزات سرچاهی دانلود
۶ ریز اقلام مربوط به پیگ هوشمند دانلود
۷ ریز اقلام مربوط به ابزارهای اندازه گیری  دانلود
۸ ریز اقلام مربوط به الکتروموتورهای ضد انفجار  دانلود
۹ ریز اقلام مربوط به پمپ های درون چاهی  دانلود