معرفی گواهی کیفیت2019-05-27T18:59:24+03:30

گواهی کردن محصول، انجام ارزیابی و تائید انطباق شخص ثالث به صورت بی طرفانه است که برآورده شدن الزامات مشخص شده به اثبات رسیده است. گواهی کردن محصول توسط نهادهای گواهی کننده محصول که بایستی با استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17065 انطباق داشته باشند، انجام می شود. الزامات مشخص شده برای محصولات عموماً در استانداردها و یا سایر مدارک حاوی الزامات ارائه می شود.