مدارک مورد نیاز۱۴۰۰/۳/۱۸ ۱۰:۴۱:۵۴

مدارک لازم برای درخواست گواهینامه کیفیت

 • نوع طرح گواهی کردن
 • محصول(هایی) که قراراست گواهی شوند (مشخصات فنی و اطلاعات آزمون)
 • استانداردها یا سایر مدارک حاوی الزامات برای آنچه که کارفرما در جستجوی گواهی کردن آن است
 • جنبه های مهم فرایندها و فعالیت ها و هرگونه تکالیف قانونی مرتبط
 • اطلاعات کلی در خصوص کارفرما، در ارتباط با حوزه گواهی کردن که در خصوص آن درخواست ارائه شده است مانند فعالیت های کارفرما، منابع انسانی و فنی آن، شامل آزمایشگاه ها و یا تسهیلات بازرسی و وظایف و ارتباط آن با یک سازمان بزرگتر در صورت وجود
 • اطلاعات در خصوص تمامی فرایندهای برون سپاری شده به کار گرفته شده توسط کارفرما که بر اتطباق با الزامات تاثیر خواهد گذاشت
 • اطلاعات آزمون
 • فاینال بوک محصولات درخواستی
 • سابقه فروش محصولات و تائیدیه کارفرما
 • نظامنامه کیفیت و روش های اجرایی
 • چارت سازمانی
 • OPC& Layout و …..