درباره ما۱۳۹۶/۵/۳۰ ۱۱:۳۱:۰۸

از دست آوردهاي ملي کردن صنايع نفت کشور و بحران ها و حوادث متعاقب آن که به صورتهاي مختلف جلوه گر شد, اين بود که علاقمندان به صنعت نفت کشور متوجه شدند کارشناسان نفت ايراني از لحاظ تحقيق و کسب تجربه در جنبه هاي مختلف صنايع نفت اعم از علمي , فني , حقوقي و بازرگاني و شناختن و شناساندن صنايع نفت کشور در مجامع بين المللي بايد به پايه کارشناسان کشورهاي بزرگ نفتي جهان برسند. بنا بر اين ضرورت تأسيس يک انجمن فرهنگي و علمي بصورتيكه مباحث فني و اقتصادي صنايع نفت گاز و پتروشيمي و بازار جهاني نفت و گاز را پوشش بد هد به شدت احساس مي شد.

  مضافاً تشخيص داده شد كه موضوع به خودي خود داراي چنان اهميتي است که لازم است انجمن مورد نظر بيرون از چارچوب ضوابط دولتی و عملياتي اجرايي صنايع نفت فعاليت کند. به همين دليل در اسفند ماه ۱۳۳۷ ، ۲۴ نفر از کارشناسان صنعت نفت ايران به منظور ايجاد آشنايي و همکاري و مشاوره بين مهندسين و ساير کارشناساني که در فنون گوناگون صنعت نفت و صنايع وابسته به آن کارمي کردند به عنوان اعضاي مؤسس , انجمن نفت ايران را تشکيل دادند. اين انجمن در تاريخ بيست و هفتم اسفند ۱۳۳۷ به ثبت رسيد و پس از تشکيل دبيرخانه و انتخاب تعداد کافي عضو , روز دوشنبه هيجدهم بهمن ماه ۱۳۳۸  با حضور عده اي از مقامات عالي رتبه دولت , دانشگاه , صنعت نفت و ارباب جرايد در تالار دانشکده فني تهران به وسيله آقاي عبدالله انتظام رئيس هيئت مديره وقت شرکت ملي نفت ايران رسمأ افتتاح شد.

  انجمن نفت ايران از بدو تأسيس در نظر داشت که به منظور فراهم ساختن تسهيلات لازم جهت اجتماع و تبادل نظر و مشاوره بين اعضاء و تشکيل کتابخانه و دبيرخانه مجهز و متمرکز اقدام به ساختمان خانه انجمن کند. بالاخره درروز بيست و هفتم اسفند ماه ۱۳۴۴ طي مراسمي با حضور رئيس هيئت مديره و مدير عامل وقت شرکت ملي نفت ايران و گروهي از رؤساي عالي رتبه صنعت نفت و اعضاي انجمن , نخستين کلنگ ساختمان انجمن نفت ايران در تهران ( در محل فعلي انجمن ) به زمين زده شد.

چارت سازمانی