تلفن:‌ 88709322 | فکس:‌ 88729462|info@ipicb.ir
دارندگان گواهی کیفیت۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۴:۰۲:۵۸
ردیفشرکتاستانسایتاستانداردوضعیت گواهینامهنوع طرح/ نشان کیفیتجزییات
۱شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)البرزکرج- فردیسAPI 687 ,API 612, API 616, API 617معتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۲شركت فناوري تجهيزات سرچاهي (وتکو)تهرانشهرک صنعتی شمس آبادAPI 6Aتعلیقطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۳شرکت صنایع پمپیرانتبریزشهرک صنعتی قراملکAPI 610, ISO 5199, ISO 9908معتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۴شرکت خرد صنعت ارونداراکسه راه خمینAPI 14L, API 11D1, API 14A, API 19ACمعتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۵شرکت تولیدی اطمینان بخشالبرزشهرک صنعتی هشتگردISO 15551-1تعلیقطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۶شرکت تولیدی اطمینان بخشالبرزشهرک صنعتی هشتگردISO 15551-1تعلیقطرح ۱-ب: بهر/ نقره ایمشاهده
۷شرکت طراحی مهندسی و ساخت بسط انرژی پرشیاتهرانکیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرجAPI 14L, API 11D1, API 14A, API 19ACمعتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۸شرکت ماشین سازی اراکاراکمیدان صنعتAPI 6Aمعتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۹شرکت مهندسی حفارچاه جنوبالبرزشهرک صنعتی اشتهاردAPI 6A, API 16Cمعتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۱۰ساب تک کیشتهرانتهرانIEC 61131-2معتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۱۱پارس پنگانتهرانشهرک صنعتی شمس آبادAPI 6Dمعتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۱۲شرکت مهندسی موادکاران جاهد نوآورالبرزکرج- فردیسManufacturer Specificationمعتبرطرح ۵:خط تولید/ طلایی
مشاهده
۱۳شرکت صنایع پمپ سازی نوید سهندتبریزشهرک صنعتی شهید سلیمیAPI 610معتبرطرح ۵:خط تولید/ طلاییمشاهده