خط مشی کیفیت۱۴۰۰/۵/۳ ۱۶:۴۴:۲۵

 

خط مشی کیفیت نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران

نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران IPICB به عنوان شعبه ای از انجمن نفت و به لحاظ اداری و مالی مستقل از این انجمن، به استناد آئین نامه ابلاغی شماره ۱۰۳-۲/۲۰ مورخ ۲/۳/۹۶ وزیر محترم نفت، از بهار سال ۹۶ فعالیت های خود را به عنوان یک نهاد شخص ثالث در زمینه صدورگواهی کیفیت محصولات/ خدمات درحوزه صنعت نفت و صنایع وابسته به آن آغاز نموده است. کلیه فرآیندهای این نهاد بر اساس الزامات بین المللی نهادهای گواهی کننده محصولات، خدمات و فرایندها طبق استانداردINSO-ISO-IEC17065:1392  و با استفاده از کارکنان آموزش دیده و پیمانکاران فرعی دارای صلاحیت سازماندهی و اجرا می شود.

مدیریت و کارکنان ضمن رعایت اصول حرفه ای خوب و پایبندی به  حفظ استقلال، رازداری و بی طرفی نسبت به تمام کارفرمایان، با مشارکت متخصصان، طرح های متعدد گواهی کردن محصولات صنعت نفت را برای زنجیره تامین کنندگان طراحی و اجرا می کند.

مدیریت و کارکنان به منظور ایجاد شرایط بدون تبعیض و ارتباط موثر با ذینفعان، کلیه اطلاعات لازم را در دسترس عموم قرار داده است و همچنین نسبت به رسیدگی منصفانه به شکایات و درخواست های رسیدگی مجدد متعهد است.

مدیریت و کارکنان متعهد به رعایت کلیه الزامات استانداردINSO-ISO-IEC17065:1392 ، استانداردهای معتبر، الزامات فنی قانونی و مقرراتی وزارت نفت و سایر نهادهای نظارتی مرتبط بوده و اهداف اصلی خود را در سال ۱۳۹۹ مطابق موارد ذیل تعیین نموده است:

  • ارزیابی سازندگان چهار گروه کالایی وزارت نفت
  • چابک سازی نهاد و بهبود خدمت رسانی
  • توسعه دامنه اعتبار ملی برای صدور گواهینامه کیفیت محصول/ خدمات از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • کسب اعتبار بین المللی برای صدور گواهینامه کیفیت محصول/ خدمات
  • تمرکز بر اهدای گواهینامه به سازندگان دانش بنیان
  • توانمندسازی و ارتقاء کارکنان و پیمانکاران
  • افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و ذینفعان
  • حفظ و توسعه بازار صدور گواهینامه

این خط مشی توسط مدیر نهاد صدور گواهینامه کیفیت تصویب شده، توسط کلیه کارکنان درک و فعالیت های نهاد بر اساس آن طرح ریزی شده است. جهت بهبود مستمر، این خط مشی و تحقق اهداف مرتبط در مقاطع زمانی مناسب بازنگری و پایش می شود و منابع لازم برای تحقق این اهداف نیز توسط معاون اجرایی نهاد تامین می شود.

محمد ایروانی

مدیرشعبه نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران