خدمات۱۳۹۸/۳/۶ ۱۱:۱۹:۱۷

چشم اندازه ما  تجارت جهانی ای است که همه علی الخصوص تولید کنندگان داخلی صنعت نفت بتوانند در آن مشارکت کنند.

ما قابل اعتماد ترین اعتباردهنده خدمات تاییدیه و مجوز برای زنجیره تامین صنعت نفت خواهیم بود، تا فضایی را خلق  نماییم که در آن همه تولید کنندگان بتوانند معیشت خود را بطور ایمن تامین نمایند، توانایی های خود را به عرصه ظهور رسانده، و در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.

هدف ما این است تا

  • بهترین نمونه مجوز و تاییدیه را فراهم نماییم، و خدمات مورد نیاز را فراهم نماییم
  • یک اطمینان جهانی را برای زنجیره های تامین به نحوی فراهم نماییم که در آن استاندارد های اجتماعی، اقتصادی، و محیطی کاملا رعایت شده باشد
  • همه خدماتی که مجاز به ارائه آن هستیم را به صورت معتبر، مطمئن، یکپارچه و با کارایی بالا ارائه دهیم
  • ماموریت نهاد صدور گواهینامه را به نقطههمراهی با تولید کنندگان محروم به منظور مبارزه با فقربرسانیم.
  • خدمات صدور گواهی ما برای تمام متقاضیانی که فعالیتشان در حوزه سیستم اعطای گواهی ما باشد، قابل استفاده است. در هنگام ارزیابی درخواست ها و یا انجام فرایندهای بعدی اعطای گواهی، نباید هیچ ملاحظات مالی و یا (مخفی) دیگری وجود داشته باشد.
  • نهاد صدور گواهینامه در سیستم صدور گواهی خود، آرم گواهی ندارد. اپراتور پس از آنکه گواهی نهاد صدور گواهینامه را دریافت کرد، باید با نهاد صدور گواهینامه تماس بگیرد تا حق استفاده از علامت نهاد را کسب کند
  • وقتی استاندارد جدیدی ایجاد می شود و یا وقتی درخواستی مبنی بر گسترش دامنه صدور گواهی ما ارائه می شود، نهاد صدور گواهینامه پیش از پیاده سازی این درخواست، ابتدا دلالت های گسترش دامنه حوزه را بررسی می کند. پس از آنکه قواعد/واقعیات جدید را وارد طرح صدور گواهی خود کردیم، شروع به پیاده سازی آن می کنیم. در هنگام پیاده سازی استاندارد جدید/ گسترش حوزه ی کاری،  به مشتریان و مصرف کنندگان خبر می دهیم. جزئیات بیشتر در دستورالعمل علملیاتی استاندارد ارائه شده است.