تعیین دامنه اقلام و تجهیزات به منظور الزام سازندگان داخلی به اخذ گواهینامه کیفیت

۱۳۹۸/۷/۱۶ ۱۰:۵۶:۳۸مهر ۱۶ام, ۱۳۹۸|رویدادها|

سازندگان پذیرفته شده در وندور لیست و متقاضیان حضور در [...]

“اخذ گواهینامه کیفیت محصول از نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران= ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی(AVL) بدون نیاز به بررسی مجدد شاخص ها“

۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۵:۱۲:۰۲مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۸|اخبار|

سازنده محترم با سلام و احترام، با عنایت و [...]

نشست با پیمانکاران نهاد در راستای یکپارچه سازی روند ارزیابی

۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۲:۵۶:۳۴مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۸|اخبار|

نشست نهاد صدور گواهینامه کیفیت در راستای یکپارچه سازی [...]

نشست با پیمانکاران نهاد در راستای یکپارچه سازی روند ارزیابی براساس الزامات استاندارد ISO 19011:2018

۱۳۹۸/۵/۲ ۱۲:۵۵:۵۷مرداد ۲ام, ۱۳۹۸|اخبار|

محتوي دوره : اصول و فنون ممیزی- بازخورد پیمانکاران [...]